Integritetspolicy

Användarvillkor – Prisjämförelse av sms-lån

Denna webbplats använder cookies (kakor). Användare av webbplatsen samtycker till att cookies används för att ge besökarna en bättre upplevelse vid användning av sidan. Cookies hjälper till med att spara användarinformation och att komma ihåg vissa inställningar på sidan som t.ex. språk och andra i förväg gjorda val. Uppföljning av besöksstatistik är ett annat användningsområde för cookies.

Prisjämförelser görs mellan olika sms-lån och detta är en oberoende tjänst med syfte att hjälpa konsumenter att välja den bästa lånelösningen för det ekonomiska behovet och förutsättningarna.

Denna jämförelsetjänst strävar efter att jämförelserna på hemsidan ska stämma, vara objektiva och uppdaterade. Dock finns ansvarsfriskrivning vad gäller informationen på denna hemsida. Det kan därmed inte helt garanteras att alla uppgifter är korrekta och därför kan denna sida inte ta ansvar för eventuella förluster eller problem som skulle kunna ha orsakats av felaktigheter på denna sida. Återkoppling från användare som upptäcker denna typ av felaktigheter är mycket uppskattad och denna hemsidas utgivare kommer att i största möjliga mån korrigera och uppdatera när diskrepanser upptäcks.

Prisförändringar kan uppstå i realtid och har då eventuellt inte hunnit uppdateras på denna jämförelsesida. Det tas inte ansvar för konsekvenser av detta, utan se stycket om ansvarsfriskrivning. Användare rekommenderas att alltid följa länken till aktuellt låneinstituts hemsida för att säkerställa helt uppdaterade och korrekta uppgifter om priser. Samma ansvarsfriskrivning och reservation gäller för eventuella prisförändringar för valda sms-lån i framtiden. Detta är inget som denna jämförelsetjänst har möjlighet att bedöma.

Räntor för olika typer av lån är också något som ständigt förändras, både på grund av makroekonomiska faktorer, men också på grund av rådande marknadsläge inom privatlånemarknaden, samt kundens ekonomiska förutsättningar och kreditvärdighet. För säkerställande av korrekta uppgifter om räntor för just det SMS-låneinstitut som har valts rekommenderas att följa länken till aktuellt företag. Denna jämförelsetjänst tar inte ansvar för eventuella ränteförändringar samt uppläggnings- och fakturaavgifter eller andra tillkommande kostnader.

Jämför lån

Tryck på knappen "Ansök nu"

Fyll i ansökan

Få in pengarna på ditt konto